Workshop Spelen met woorden

Slam poetry

Spoken word 

 

Kom je niet goed uit je woorden? Zou je wel wat meer fantasie willen ontwikkelen?  Hier heeft Shjazz de oplossing voor...

Shjazz stelt zich voor en behandelt kort enkele begrippen ter inleiding. De groep krijgt  uitleg en voorbeelden van spoken word, slam poetry, en performance poetry.

 

Rijmen & Associëren

De groep  wordt  in een creatieve flow gebracht met enkele oefeningen:

  • In een kring steeds sneller rijmen op het ritme van een vingerknip.
  • Doe alsof je schrijfblok een spiegel is. Kijk erin en schrijf alles op wat in je opkomt. Je hand blijft continu in beweging, en je pen komt niet los van het papier.

Zeggingskracht

Vervolgens worden de woorden 'verpakt' met klank, ritme, en expressie, waardoor de taal aan zeggingskracht wint:

  • Schrijf een woord op en associeer er drie andere woorden bij. Voor elk van die drie woorden verzin je twee rijmwoorden. Je hebt nu negen woorden die je willekeurig verdeelt over een vierkant met negen vlakken. Bij het uitspreken van de woorden voel je een ritme dat losstaat van de context.
  • Spreek twee zinnen steeds opnieuw uit, elke keer in een andere persoonlijkheid (bijvoorbeeld als politicus of met een Surinaams accent).

Nieuw Perspectief

Met creativiteit en expressie stapt de groep in de huid van een ander persoon of voorwerp. Gedurende 5-10 minuten schrijft men een half A4 vanuit deze nieuwe identiteit.

 

Bijvoorbeeld, ‘Zonder wortels’
“Spoken word over een bos bloemen in een vaas”

Daar sta je dan met z’n allen tegen elkaar aan gedrukt
de ander misschien een beetje gebukt
Geen wind meer door je gepolijste bladeren
Maar gebroken zonder houvast meer in de grond
Wat gaat er nu gebeuren nu de bodem onder mijn
stelen is weggeslagen simpel alleen om de kopers
te behagen…

 

Resultaten

Het resultaat van de Spoken Word workshop is verrassende nieuwe taal, samengesteld uit bekende woorden met ongekende expressie. Door de eerdere oefeningen gaat de groep  vloeiender en ongedwongener met woorden om. Het aangenomen alter ego geeft hen de durf om hun gedachten onder woorden te brengen. Door het voordragen van hun creaties leren en inspireren de deelnemers elkaar.

 

Praktische Details

Shjazz Music verzorgt de Spoken Word Workshop op jouw locatie. Nodig is een normaal lokaal met tafels, stoelen, pennen, en papier voor alle deelnemers. Een beamer en scherm of een smartboard wordt op prijs gesteld, maar niet noodzakelijk. Shjazz neemt zelf de geluidsversterking en overige apparatuur mee, voor zover niet aanwezig op de  locatie.

Prijs Spoken Word Workshop

De Spoken Word Workshop kun je boeken vanaf €350,00  ( ex reiskosten). Voor kinderen toch 18 jaar 0 % BTW