Contact

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Madame Petit Concerten

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle concerten georganiseerd door Madame Petit, hierna aangeduid als de "Organisator".

Annulering van Concerten

2.1. In het geval dat een concert niet doorgaat om welke reden dan ook, zal de Organisator de koper volledig vergoeden.

2.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om een concert te annuleren of te verschuiven naar een andere datum. In een dergelijk geval zal de Organisator redelijke inspanningen leveren om de koper hiervan op de hoogte te stellen en alternatieve regelingen aan te bieden.

Terugbetalingen

3.1. Bij annulering van een concert door de Organisator, zal de koper binnen een redelijke termijn worden terugbetaald via de oorspronkelijke betaalmethode.

3.2. Restitutie van het ticketbedrag zal plaatsvinden zonder aftrek van administratiekosten of andere toeslagen, tenzij anders bepaald door de wet.

Vouchers

4.1. In het geval van annulering van een concert, kan de koper ervoor kiezen om een voucher te ontvangen voor de waarde van het ticket.

4.2. De voucher is één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte en kan worden gebruikt voor toekomstige concerten georganiseerd door de Organisator.

4.3. De voucher is niet inwisselbaar voor contant geld en kan niet worden gebruikt voor andere diensten dan die van de Organisator.

Overmacht

5.1. De Organisator is niet aansprakelijk voor annuleringen of vertragingen die het gevolg zijn van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, brand, stakingen, overheidsmaatregelen, of andere onvoorziene omstandigheden.

5.2. In geval van overmacht zal de Organisator redelijke inspanningen leveren om de koper op de hoogte te stellen van de situatie en passende oplossingen te bieden.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

Geschillen tussen de Organisator en de koper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar de Organisator is gevestigd.

Door het kopen van een ticket voor een concert georganiseerd door Madame Petit, stemt de koper in met deze algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KvK & BTW

KvK 9301897

BTW